Köpvillkor

Beställning

Är beställaren under 18 år krävs målsmans tillstånd innan beställning. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt medför att AM First AB lider ekonomiskt eller annan skada polisanmäls. Efter lagd beställning skickas det normalt sett inom några timmar ut en automatgenererad Orderbekräftelse till din mail. Vi ber dig kontrollera beställningen och adressuppgifter.

Förändring av order

Önskar du ändra något i din order ber vi dig kontakta oss snarast via info@firstmat.com Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Leverans

Dina varor skickas till din valda adress i ordern. Det är köparens ansvar att se över att den angivna adressen till AM First AB vid beställningstillfället är korrekt ifyllt. Leveranser sker inom Sverige.

Leveranstider

Din leverans skickas normalt inom 5 dagar från beställningsdatumet. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransdatum och kan medföra ändring i leveranstid. Ifall köpare anser att leveransen dröjer på sådant sätt att denne ej önskar leverans av order är det köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa villkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order kan ske på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnader för kund.

Äganderättsförbehåll

Beställda varor förblir AM First AB egenomdom tills fullo betalning erhållits.

Transportskadat gods

När varor skickade från oss ansvarar AM First AB om varor skadas eller försvinner under transport. Detta bör omedelbart anmälas till speditören eller till AM First AB. Vid returer ansvarar kunden över varor som skickas.

Bytesgaranti och återköp

För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Vi tillämpar 14 dagars öppet köp mot kvitto eller faktura. Enligt nämnda lag gäller även att varan skall återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Innan returnering av vara ombedes kund att kontakta AM First AB för returfraktsedel. Kund står för returfraktkostnaden. Varor som returneras utan förbeställd returfraktsedel hämtas inte ut om detta inte i förväg är överenskommet. Det är kunden som har det ekonomiska ansvaret att returen kommer fram till AM First AB. Återbetalning sker inom 30 dagar från det att vi mottagit varan. Beställningsvaror bytes eller återköps ej!

Reklamation

Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. I samtliga fall en vara ska återsändas, skall kunden kontakta oss för returfraktsedel. AM First AB bedömer reklamationen, innan den godkänns. Varor som gått sönder av vanligt slitage eller om de inte skötts enligt skötselråden, godkännes ej som en reklamation. Defekta produkter som returneras till oss ska behandlas som om de vore felfria. Alla varor måste vara rena och torra för att kunna behandlas. Vänligen se till att varan förpackas väl så att den ej skadas vid återsändandet. Om fel ej kan påvisas, pga. otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garanti är utgången eller förverkad eller pga. ovarsamt eller felaktigt handhavande – utgår en avgift om 200 kr inkl. moms för hantering och leveranskostnader. Försändelser som skickas med mottagningsbevis annat än postens eller annans speditörs vanligtvis rekommenderat brev eller försändelse vilket skickas mot postförskott, mottages ej av AM First AB. Vid godkänd reklamation kommer den defekta varan ersättas med en ny identisk vara. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig, ifall identisk vara ej finns tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Skulle varan vara slut, kommer AM First återbetala köpeskillingen. Observera att erhållande av returfraktsedel ej är att likställa med godkänt returärende. Om ett ärende hänskjuts Allmänna reklamationsnämnden, följer vi alltid nämndens rekommendation.

Tvist

Eventuell tvist avgöres i domstol med säte i Stockholm, Sverige.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från AM First AB sida, som gör att AM First AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att AM First AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Upphovsrätt

All information på denna nätplats är skyddad enligt upphovsrättslagen. All kopiering eller användning av bilder och text utan AM First AB skriftliga tillåtelse är förbjuden enligt lag.

Information

Vi förbehåller oss för eventuella lagerfel, tryckfel, fel i information, pris, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och AM First AB kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Alla uppgifter du förser oss med i samband med en order används bara inom företaget. Den kontaktinformation vi får i samband med en order behövs för att vi skall kunna göra dig uppmärksam på eventuella problem i samband med din order. Vi behandlar dina uppgifter elektroniskt och du kan begära att få utdrag över de uppgifter vi lagrat om dig enligt personuppgiftslagen genom att kontakta oss. Vi kan inte ta ansvar för pengar, checkar eller frimärken som skickas i brev.

Användarvillkor för PayEx Faktura (SE)

Information om personuppgifter och kreditprövning

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

Information om överlåtelse

”Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

Leveransvillkor

Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor

Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 29:-
Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Om företaget

FIRST MAT och www.firstmat.com drivs av AM First AB med organisationsnummer 559028-5911

Bolagsadress: Råbäcksvägen 48, 811 91 Sandviken